Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại Họ và tên MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0334102xxx Nhung QRK7METV 1 Triệu đồng
2 0373227xxx T M4NY7CXD 1 Triệu đồng
3 0365676xxx T HADYLRNC 1 Triệu đồng
4 0362645xxx DTEKCVQ7 1 Triệu đồng
5 0388199xxx Vương Khải Thiên T3RJ7APE 1 Triệu đồng
1 triệu đồng 1 triệu đồng