Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại Họ và tên MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0344005xxx Nguyễn thị lan hương 7DQ9HYN3 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
2 0359341xxx Âu Khánh Linh N4L9QMFA Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
3 0344005xxx Nguyễn thị lan hương DXPKMV4Y Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
4 0977748xxx Dung NRAF7QXV Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
5 0966245xxx Nguyễn thị lan hương QHFLC3YX Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
6 0359341xxx Âu Khánh Linh ADMQHCRE Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
7 0772996xxx Lý Mỹ Toàn D4TPFJ9H Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
8 0977748xxx H DMTPAJXC Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
9 0977748xxx H FMPQ7XLT Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
10 0764200xxx Tô Phúc K9TQE3Y7 Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
11 0966245xxx Nguyễn thị lan hương H3ECQ7F4 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
12 0966245xxx Nguyễn thị lan hương 79CERKV4 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
13 0903366xxx Huan Nguyen 73MLEDFC Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
14 0345334xxx Nguyễn Đức Hiệp LPVTKMJX Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
15 0987832xxx Vũ Thị Thanh D7JEAP4K Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
16 0987832xxx Vũ Thị Thanh RTHAYQKN Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
17 0909881xxx Ngo Thanh Hieu MT93L7CR Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
18 0932814xxx Phạm Phi Vũ LAXDTH4P Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
19 0966245xxx Nguyễn Thị Lan Hương CA7TKP3N Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
20 0961017xxx Kim ngân RJ37CN9T Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
Thẻ điện thoại Thẻ điện thoại