Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại Họ và tên MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0966245xxx Nguyễn Thị Lan Hương 37FDTEKR Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
2 0937076xxx Nguyễn thị kim phụng NXCEA9M4 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
3 0932814xxx Phạm phi vũ AVLEN49K Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
4 0977748xxx H FLKN4RC3 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
5 0968669xxx Trương đăng hiệp JXTPMFHD Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
6 0368366xxx Nguyễn Phương Trương Mỹ X4FN3AKM Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
7 0966245xxx Nguyễn Thị Lan Hương 4PL7YTKX Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
8 0939212xxx Chung thị thuỳ duyên YX3KNF4J Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
9 0968669xxx Trương đăng hiệp VRPEMDYQ Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
10 0987832xxx kkk CK9FE4AL Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
11 0348976xxx DƯƠNG THỊ HAY TN9RFX3K Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
12 0373312xxx Thị Sáu Đỗ FDRCQE7Y Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
13 0966245xxx Nguỹen Thị Lan Hương XRYVEM97 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
14 0977748xxx T JAEDVLQF Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
15 0348976xxx Dương Thị hay R43YKHXM Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
16 0987832xxx kkk HE9PDNMF Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
17 0972883xxx Ngô Văn chiến TX4AVL9F Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
18 0348976xxx Dương Thị hay 49FKAPET Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
19 0977748xxx G N9EYCKRV Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
20 0968669xxx Trương đăng hiệp JYEAMRVP Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
Thẻ điện thoại Thẻ điện thoại