Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại Họ và tên MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0356283xxx Nguyễn Trọng Quân Q4KMYRTP Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
2 0972631xxx tuan TM3F9VLE Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
3 0908768xxx pham van hung HEDFX47K Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
4 0904646xxx Trần Trung Kiên YTK49P3V Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
5 0901345xxx NGUYỄN NGỌC MINH 9NECRHL7 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
6 0988973xxx Vũ thị hằng 9VXD4LQA Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
7 0347815xxx Vũ Quốc Toàn CY9J4TMD Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
8 0985540xxx Trần Thị Hiệp NL79YPFC Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
9 0394208xxx Lương Thị Trang VMJ34FPN Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
10 0328453xxx Ngô Thị Bích Tươi K7DCQAM3 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
11 0942919xxx trần trinh VADLQEM3 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
12 0334248xxx Nguyễn Ngọc Diệp Y49J7MNR Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
13 0982068xxx KNRTVLQ3 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
14 0938439xxx Nguyễn Đình Đức KQFLEPCV Thẻ điện thoại trị giá 20.000VNĐ
15 0388834xxx hoang kim XE4KL97N Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
16 0961299xxx BÙI THỊ THU HÀ C4MQJX7L Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
17 0901345xxx NGUYỄN NGỌC MINH JY47EXDK Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
18 0384961xxx tien Ngoc YJ34KANQ Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
19 0562821xxx Chu thị Tú anh HCRFX7EY Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
20 0967858xxx TRAN THI THOAN HRPXTQEK Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
Thẻ điện thoại Thẻ điện thoại