Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại Họ và tên MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0339562xxx Phạm thảo vy NC7JVFTE Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
2 0359589xxx Phạm thị sang KNX3AEJ7 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
3 0987832xxx Vũ Thị Thanh 3XHVE4FM Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
4 0937066xxx Trịnh thị kiều oanh DVQ9FKEX Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
5 0376669xxx Trương Thị Mộng Trang KJCVM9NX Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
6 0987832xxx Vũ Thị Thanh YADX7MPH Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
7 0984255xxx Đới Giá bảo MFYVT9DR Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
8 0394041xxx TRẦN NGỌC TRUNG HIẾU NKXYP3C9 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
9 0977748xxx T AHPM9KFC Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
10 0961017xxx Kim ngân NPJ4DYKE Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
11 0932814xxx Phạm Phi Vũ L73PXHTF Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
12 0966245xxx Nguyễn Thị Lan Hương ENKVQPXJ Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
13 0932472xxx TRƯƠNG NHẬT VINH J7VELCHP Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
14 0977748xxx D VNE7JHCY Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
15 0913481xxx Phùng văn giang QP4DKJAH Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
16 0966245xxx Nguyễn Thị Lan Hương XE4PFM7R Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
17 0963346xxx Nguyễn Thị Hằng RPHFA9K4 Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
18 0827873xxx MH7EDVYA Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
19 0988249xxx Le Phuong Anh HMQANKLE Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
20 0394333xxx NGUYỄN SỸ TRƯƠNG 7F9NM3CP Thẻ điện thoại trị giá 10.000VNĐ
Thẻ điện thoại Thẻ điện thoại