DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0762XXX127 DAE9KDUL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:47
2 0982XXX129 4NAEUFP4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
3 0775XXX038 HNAK4QW7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
4 0392XXX796 DWUKR3QU Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
5 0377XXX712 3DMQHTCN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
6 0981XXX158 NVYAEPH4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
7 0787XXX983 H9RDUA7X Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
8 0378XXX062 3QXM9MJM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
9 0984XXX793 JFJPHKU7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45
10 0377XXX712 4AE3X7KF Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:45