DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0796XXX902 NK7JQNYL Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:33
2 0936XXX188 EPLTEW9P Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:33
3 0363XXX132 43YKLKHF Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:33
4 0979XXX276 N4YEJ9PK Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:32
5 0399XXX429 4HHCVWCT Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:32
6 0383XXX396 LPYQUUC4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:32
7 0974XXX563 DP3HY97V Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:32
8 0917XXX585 FF77QNAL Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:32
9 0338XXX515 4Q3F9DXM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:32
10 0347XXX734 MC749N9Y Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:32