DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0965XXX127 JT4JF93M Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
2 0962XXX252 79DNLTH9 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
3 0937XXX051 KXF3KFLE Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:26
4 0367XXX688 3VX9JWUY Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
5 0935XXX767 M4Q9WF7W Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
6 0793XXX276 HLPLD4EY Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
7 0907XXX611 E4JT3FMT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
8 0898XXX888 3VEDVQWE Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:25
9 0961XXX722 LPAW3JCE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
10 0372XXX092 3AADCKY9 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25