DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0964XXX128 J47F4PD7 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 06/05/2022 00:00
2 0973XXX077 JNPE3TUU Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 06/05/2022 00:00
3 0779XXX785 3RJR4DRX Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 06/05/2022 00:00
4 0372XXX559 3J4DVU3H Máy chơi game PlayStation 5 06/05/2022 00:00
5 0348XXX721 F4RJJA3C Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 29/04/2022 00:00
6 0867XXX117 3K3JRLEM Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 29/04/2022 00:00
7 0862XXX443 ELPX37FE Máy chơi game PlayStation 5 29/04/2022 00:00
8 0358XXX057 FA9CYV4N Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 29/04/2022 00:00