DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0363XXX878 DJC7PHXP Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 27/05/2022 00:00
2 0374XXX022 4AMYJX7X Máy chơi game PlayStation 5 27/05/2022 00:00
3 0384XXX668 MK7WMNA7 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 20/05/2022 00:00
4 0979XXX645 CJE9AKRD Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 20/05/2022 00:00
5 0987XXX228 K9KX9MEQ Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 20/05/2022 00:00
6 0978XXX704 L9TT9743 Máy chơi game PlayStation 5 20/05/2022 00:00
7 0339XXX943 JFCEHWD7 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 13/05/2022 00:00
8 0944XXX985 4EXHCATK Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 13/05/2022 00:00
9 0961XXX131 DDMPF4HW Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 13/05/2022 00:00
10 0969XXX071 97DLV7HF Máy chơi game PlayStation 5 13/05/2022 00:00