DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0375XXX368 KDCH7NEV Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 10/06/2022 00:00
2 0989XXX421 C4TCDW7V Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 10/06/2022 00:00
3 0979XXX761 33HQ94MC Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 10/06/2022 00:00
4 0969XXX763 334RRHD4 Máy chơi game PlayStation 5 10/06/2022 00:00
5 0376XXX829 AV3VA4KQ Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 03/06/2022 00:00
6 0986XXX400 9WAWP34V Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 03/06/2022 00:00
7 0936XXX875 KKCT7DED Máy chơi game PlayStation 5 03/06/2022 00:00
8 0767XXX780 HFUDYW3M Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 03/06/2022 00:00
9 0939XXX036 3RHAHETV Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 27/05/2022 00:00
10 0976XXX698 H7WEA9KL Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 27/05/2022 00:00