DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0362XXX881 JN3D7QFA Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 01/07/2022 00:00
2 0369XXX383 9N4PYJAV Máy chơi game PlayStation 5 01/07/2022 00:00
3 0378XXX777 7KUVDUYC Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 24/06/2022 00:00
4 0334XXX219 4WY3QQAH Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 24/06/2022 00:00
5 0906XXX508 7XMLWCNT Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 24/06/2022 00:00
6 0582XXX704 NTWC3V4H Máy chơi game PlayStation 5 24/06/2022 00:00
7 0916XXX536 MQAFXDC4 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 17/06/2022 00:00
8 0355XXX894 C3ATRMLJ Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 17/06/2022 00:00
9 0961XXX495 KJ3DQY9U Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 17/06/2022 00:00
10 0377XXX273 AUFV4LWV Máy chơi game PlayStation 5 17/06/2022 00:00