DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0967XXX081 4NMUPYCH Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 15/07/2022 00:00
2 0332XXX730 KN9U7FHJ Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 15/07/2022 00:00
3 0987XXX319 H37RKLYX Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 15/07/2022 00:00
4 0978XXX665 JWLKXP9W Máy chơi game PlayStation 5 15/07/2022 00:00
5 0337XXX432 AYMM9ERH Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 08/07/2022 00:00
6 0909XXX126 7FXMJ797 Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 08/07/2022 00:00
7 0901XXX697 KTE9HHAV Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 08/07/2022 00:00
8 0562XXX973 K7PVHP9W Máy chơi game PlayStation 5 08/07/2022 00:00
9 0397XXX896 N9JQVU3Q Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 01/07/2022 00:00
10 0908XXX132 D3VPFLWC Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 01/07/2022 00:00