DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0339XXX943 JFCEHWD7 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 13/05/2022 00:00
2 0944XXX985 4EXHCATK Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 13/05/2022 00:00
3 0961XXX131 DDMPF4HW Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 13/05/2022 00:00
4 0969XXX071 97DLV7HF Máy chơi game PlayStation 5 13/05/2022 00:00
5 0964XXX128 J47F4PD7 Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 06/05/2022 00:00
6 0973XXX077 JNPE3TUU Thẻ ngân hàng Bắc Á 50.000.000 VNĐ 06/05/2022 00:00
7 0779XXX785 3RJR4DRX Điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB 06/05/2022 00:00
8 0372XXX559 3J4DVU3H Máy chơi game PlayStation 5 06/05/2022 00:00
9 0862XXX443 ELPX37FE Máy chơi game PlayStation 5 29/04/2022 00:00
10 0348XXX721 F4RJJA3C Thẻ ngân hàng Bắc Á 100.000.000 VNĐ 29/04/2022 00:00