DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI NHẤT VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT
STT SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG NGÀY LIVESTREAM
1 0935xxx990 Giải đặc biệt 02/10/2021
2 0329xxx738 Giải đặc biệt 02/10/2021
3 0355xxx855 Giải đặc biệt 02/10/2021
4 0329xxx233 Giải đặc biệt 02/10/2021
5 0987xxx371 Giải đặc biệt 02/10/2021
6 0347xxx858 Giải đặc biệt 02/10/2021
7 0983xxx578 Giải đặc biệt 02/10/2021
8 0975xxx823 Giải đặc biệt 02/10/2021
9 0985xxx528 Giải nhất 02/10/2021
10 0842xxx456 Giải nhất 02/10/2021
Chi tiết về cách thức nhận giải, Khách hàng vui lòng xem tại "THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH" hoặc liên hệ hotline 1800 545440 để được tư vấn
TH True
;